ПРОФИ ТРЕЙД ЕООД е частна българска строително - инвестиционна компания създадена през 2008 година. Днес, ПРОФИ ТРЕЙД ЕООД е утвърден лидер в изпълнението на инвестиционни проекти и доставки в сферата на строителството и доставка на  IT и офис оборудване. Компанията предлага широко портфолио от продукти, решения и услуги в стремежа си да постигне по-висока клиентска удовлетвореност.

Oпитът придобит при участието в над 10 000 обществени поръчки гарантира, че всички търговски и бизнес процеси протичат качествено и в срок, а това позволява компанията да бъде максимално ефективна при работа с клиенти в публичния сектор.

Стремежът на ПРОФИ ТРЕЙД ЕООД е не само да бъде успешна компания, но и да изгражда модел за бизнес, който да бъде обществено отговорен. ПРОФИ ТРЕЙД ЕООД спонсорира множество проекти в подкрепа на деца в неравностойно положение, музика, образование, наука и култура.

Коректно отношение, взаимно уважение, открита комуникация и зачитането на интересите на другите са основополагащи в нашите междуличностни отношения. Ние вярваме, че най-голямото ни богатство са нашите служители, като работещите в организацията не са служители, а партньори и творчески личности, експерти в областите на услугите, които предлагаме.

Нашата бизнес философия се състои от няколко правила
1
Предлаганите от нас услуги интегрират най-прогресивните управленски методи и решения.
2
Създаваме и налагаме използването на най-добрите стандарти и прилагане на водещите практики в инвестирането и консултантския бизнес.
3
Поетите от нас ангажименти винаги се спазват.
4
Натрупаните знания и опит на екипа обхващат широк периметър от управленското консултиране в областта на обществените поръчки, подпомагане спечелването и управлението на големи проекти от публичната администрация, финансирани по оперативни програми.

Новини